adwokat zakres usług zespół cennik kontakt

Założyciel kancelarii

Adwokat dr n. praw. Jakub Witt

Adwokat - miłośnik spraw trudnych i wielowątkowych, najlepiej ze styku prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Nie stroni od spraw karnych i dyscyplinarnych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sądownictwie - w wydziałach cywilnym, gospodarczym, karnym. Był też zatrudniony w organach administracji, gdzie stosował w praktyce historyczne i współczesne prawo administracyjne.
Specjalizuje się w prawie nieruchomości (reprywatyzacja, zasiedzenia, służebności przesyłu etc.) oraz w sprawach tzw. “frankowiczów” (kredytów indeksowanych lub denominowanych kursem waluty obcej, zwłaszcza franka szwajcarskiego).
Obecnie obsługuje jedną z największych i najskuteczniejszych kancelarii adwokacko-radcowskich zajmujących się wyłącznie prowadzeniem, w imieniu pokrzywdzonych konsumentów (“frankowiczów”), sporów sądowych z bankami o kredyty indeksowane lub denominowane kursem franka szwajcarskiego (kredyty frankowe).

Naukowiec - uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako kryminalistyk z dumą i poczuciem misji współtworzy doktrynę prawa ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywnie działając na rzecz ochrony zabytków przed przestępczością. Szczególnie zawzięcie zwalcza tzw. detektorystów i współczesne hieny cmentarne. W swojej dysertacji zbadał i opisał zjawisko przestępczości przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu, analizując przypadki niszczenia, kradzieży i znieważania pamiątek po najtragiczniejszych wydarzeniach w historii ludzkości.

Jakub Witt - Portret

Zakres Usług

Zespół

Zespół - ikona

Kancelaria funkcjonuje w formacie agile (ang. zwinny), nie utrzymując stałych, skostniałych zespołów etatowych pracowników. W zamian za to, Założyciel kancelarii w oparciu o siatkę stałych współpracowników konstruuje dla każdego Klienta odpowiedni - uszyty na miarę - zespół kompetentnych fachowców, którzy zapewnią pomoc prawną w najskuteczniejszy i najbardziej efektywny sposób. Wierzymy, że daleko posunięta specjalizacja pracujących nad sprawą prawników oraz elastyczne podejście, prowadzą do wypracowania skutecznych, kompleksowych rozwiązań problemów prawnych Klienta.

Kancelaria blisko współpracuje z wybitnymi specjalistami z zakresu:

  • prawa cywilnego i gospodarczego;
  • prawa pracy;
  • wspólnot mieszkaniowych;
  • restrukturyzacji kopalń;
  • prawa energetycznego;
  • prawa i postępowania karnego;
  • spraw “frankowiczów” (kredytów indeksowanych lub denominowanych kursem franka szwajcarskiego).

Łączne doświadczenie zawodowe stałych współpracowników Kancelarii w wyżej podanej tematyce przekracza 100 lat!

Cennik

Każda sprawa jest inna, każda jest wyjątkowa. Dlatego nie ma możliwości określenia “z góry” sztywnego cennika usług adwokackich. Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie przed przystąpieniem do świadczenia usług pomocy prawnej, biorąc pod uwagę poziom jej skomplikowania, przewidywany nakład pracy itp.

Ogólnie rzecz ujmując, przykładowe składniki wynagrodzenia za świadczenie poszczególnych rodzajów usług obejmują:

  • dla krótkiej porady prawnej na jeden temat: stawkę godzinową, np. za godzinę rozmowy telefonicznej czy każdą godzinę pracy nad przygotowaniem pisemnej odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie;
  • dla prowadzenia sprawy przed sądem czy innym organem: honorarium za zajęcie się sprawą w jednej instancji (tzw. “za pełnomocnictwo”), wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie, zwrot kosztów stawiennictwa na rozprawie, wynagrodzenie za sukces (ang. success fee);
  • dla stałej obsługi prawnej: miesięczny ryczałt, stawka godzinowa za przekroczenie limitu godzin określonego w ryczałcie.
Cennik - płatność także kartami płatniczymi

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Jakub Witt

adres korespondencyjny:
os. Podmagura 55
43-370 Szczyrk
kancelaria@adwokat-witt.com
tel. 789-575-000